Toegang tot ondergrondse containers GAD

Ook het GAD omarmt ons initiatief!

Op ons verzoek om Huizen Schoon te voorzien van “tags” om het zwerfafval van de korte bliksemacties toch verantwoord en legaal te kunnen opruimen is door de GAD positief gereageerd.

Binnenkort hebben we ons eigen toegangspasje voor een aantal ondergrondse containers.

 

Delen

Huizen Schoon op Whatsapp.

Sinds vandaag hebben we de groep Huizen Schoon aangemaakt op Whatsapp.

Deze groep is bedoeld om snel mensen te kunnen bereiken op de momenten dat dat nodig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bliksemacties welke soms spontaan komen opborrelen….

Interesse om er ook bij te komen? Stuur dan even een bericht via info@huizenschoon.nl met daarin je telefoonnummer.

Delen

Persbericht Buurtpanel 1276

PERSBERICHT

Kritisch op anderen, maar ook op jezelf

1276 VERWELKOMT AKTIEDAG HUIZEN SCHOON OP 10 NOVEMBER

Het Buurtpanel 1276 ziet met vreugde dat op 10 november in het postcodegebied 1276 een actiedag van Huizen Schoon zal worden gehouden. “Zo’n actiedag dient natuurlijk het schoonmaken van de wijk, maar belangrijker: het maakt ons kritisch op het handelen van anderen en van onszelf”. Het Buurtpanel roept buurtbewoners op om mee te helpen: aanmelden kan via de facebookpagina van Huizen Schoon: facebook.com/huizenschoon.

Huizen Schoon
Overal rondzwervend afval: we zijn het gewend, maar gewoon is het niet. De acties van Huizen Schoon maken de bevolking van Huizen wakker op dit punt. Je woonomgeving, dat is je nest. Dat bevuil je niet, dat maak je schoon. Het spreekt voor zich dat het Buurtpanel zich ook op dit onderwerp graag betrokken wil tonen bij wat er in de buurt gebeurt. Dus toen afgevaardigden van Huizen Schoon en van het Buurtpanel elkaar troffen op het Oldtimer evenement in september, was er al gauw een klik: ook in 1276 willen we graag “schoon” zijn.

Bewust worden
Het is soms of mensen letterlijk hetgeen ze zojuist gebruikt hebben willens en wetens ter plaatse loslaten en vergeten. Zo komen kranten, verpakkingen, glasscherven, blikjes, en wat al niet in het openbaar groen terecht. Dat is niet nodig, want overal staan vuilnisbakken. Het is een kleine moeite, een stap extra, om wat je weggooit op de goede plek weg te gooien en dan ook nog zo, dat het niet zo makkelijk weer wegwaait. Dat is een kwestie van bewust zijn, of liever: van bewust worden. Je wil thuis tenslotte ook niet alles over de grond hebben.

Kritisch
Je woonomgeving afvalvrij houden wordt vaak in verband gebracht met tegen iemand anders zeggen dat hij/zij de rommel achter zich moet opruimen. En iemand op zijn gedrag aanspreken is nu eenmaal moeilijk. Een betere manier is zelf het goede voorbeeld geven. En dat is eenvoudig als je kritisch op je eigen handelen bent. Zo zien anderen hoe logisch het is om je rommel achter je weg te ruimen en het niet te laten liggen tot iemand van de Gemeente of het GAD het weer komt opruimen.

Actiedag: 10 november

Het contact tussen Buurtpanel en Huizen Schoon leidde tot een actiedatum: 10 november a.s. Inmiddels hebben zich al een heleboel mensen aangemeld om mee te helpen de wijk schoon te maken en de bevolking bewust te maken van het belang daarvan. De actievoerders/schoonmakers verzamelen om 10.00 uur bij de Zenderkerk en krijgen daar koffie en instructie.

Ook meehelpen ?
Meld u dan aan via de facebookpagina van Huizen Schoon of kom vóór 10.00 uur naar het verzamelpunt bij de Zenderkerk aan de Gemeenlandslaan.

Huizen, 2 november 2018

Delen

Seminar Rotary Huizen 7 november

Van Gert-Jan van Dommelen ontvingen wij het verzoek om onderstaand bericht te plaatsen:

Hierbij nodig ik jullie uit voor ons seminar op woensdagavond 7 november van 19.30 – 22 uur in De Krachtcentrale, Havenstraat 76 in Huizen.

Aanmelden kan via rotarygooimeer@gmail.com
Entree is 12,50 euro, voor mensen onder 18 jaar is de entree 5 euro.

Programma woensdagavond 7 november:

Ook proberen we de verbinding te maken met de vele andere acties zoals ‘the great bubblebarriere’ en ‘Happy Green Island’ van de Molukse gemeenschap voor o.a. het eiland Saparua, waar veel Nederlandse Molukkers vandaan komen.

 

Afgelopen zaterdag waren we te gast bij NH Gooi, de lokale omroep:

https://nhgooi.nl/gemist/fragment/1140734/nh-gooi-zaterdag-seminar-plastic-soup

 

Zie ook:

 

Met vriendelijke groet,

Gert-Jan van Dommelen, 06-53227713

Rotaryclub Huizen Gooimeer

Mochten er onder de vrijwilligers van Huizen Schoon geïnteresseerden zijn die deze avond willen bijwonen dan kunnen zij bellen met Gert-Jan Van Dommelen en kunnen zij als gast kosteloos deelnemen aan het seminar.

Delen

Huizen Schoon en Geocachers

23 Februari 2019

Samen met enthousiaste Geocachers uit Huizen organiseren we een grote schoonmaakactie op en rondom het Wolfskamergebied.  De Geocachers zullen bij hun organisatie een CITO (Cache in Trash out) evenement aanmaken waarop ook andere cachers zich kunnen aanmelden. Meer info over Geocaching is ook te vinden op de website van de VVV.

De planning tot nu toe is dat we tussen 10.00 uur en 14.00 uur bij elkaar zullen zijn. We gaan weer proberen de dag te onderbreken voor een lekkere gezamenlijke lunch. Meer info volgt nog. Nu al zin om mee te komen helpen? Dat kan via het aanmeldformulier op de website.

Delen

Eten bij de Haven van Huizen

Zoals jullie ongetwijfeld inmiddels weten is de Haven van Huizen één van onze sponsors. Zij dragen de activiteiten een warm hart toe en zorgen met enige regelmaat voor de broodnodige ondersteuning tijdens acties.

Afgelopen zaterdag heeft Desirée, na de toespraak van Marlous Verbeek, ook even het woord genomen. Hierbij vertelde zij dat zij er erg veel waarde aan hecht om in een schone omgeving te leven en dat de Haven van Huizen mede daarom ook sponsor is van Huizen Schoon.

Om dit nog extra kracht bij te zetten, én om de vrijwilligers van Huizen Schoon te bedanken voor hun belangeloze inzet stelt zij na iedere grote schoonmaakactie 4 diners ter beschikking aan de vrijwilligers. Hoe gaaf is dit?

Misschien overbodig te noemen, maar dit aanbod geldt alleen voor de grote acties en niet voor de “tussendoortjes”. De selectie van eters wordt ook gemaakt op basis van actieve deelnames.

Delen

Grote Huizen Schoonmaak

We zijn er helemaal klaar voor. Alle voorbereidingen zijn klaar.

Dit keer gaan we getooid in supergave Huizen Schoon hesjes goed herkenbaar de weg op. Als dank zijn hierop ook De Haven van Huizen en de Gemeente Huizen als sponsor vernoemd.

Om 12.30 uur gaan we van start met een toespraak van de verantwoordelijke wethouder Marlous Verbeek. Vervolgens delen we de groep in stukken die elk hun eigen deel gaan opruimen. Volgens de laatste opgave via de website hebben zich 15 mensen aangemeld om te komen helpen. Wellicht zullen er nog een paar aansluiten maar dat zien we dan gauw genoeg. Hoe meer zielen hoe minder zwerfafval.

Om uiterlijk 16.00 verzamelen we het opgeraapte vuil wat vervolgens door de Gemeente wordt opgehaald.

Het visitekaartje van Huizen gaat in elk geval schoon de herfst in. Nu maar hopen dat de herfst ook “schoon” (Vlaamse uitdrukking) blijft.

Delen

Privacybeleid

Privacybeleid van Huizen Schoon

Ons website-adres is: http://www.huizenschoon.nl.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Persoonsgegevens die worden verwerkt door Huizen Schoon zijn:

Algemene persoonsgegevens:

  • Achternaam
  • Voornamen
  • Telefoonnummer
  • e-mailadres

Verwerkingsgrond

Huizen Schoon verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

  • de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
  • de verwerking noodzakelijk is voor de planning van de actie welke georganiseerd wordt door Huizen Schoon

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doelen:

  • telefonisch contact, e-mailcontact t.b.v. de geplande actie waarvoor men zich heeft aangemeld

Delen van persoonsgegevens met derden

Huizen Schoon verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Huizen Schoon zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. De gegevens worden binnen 72 uur na beëindiging van de actie uit de website database verwijderd.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens om hiermee persoonlijk benaderd te worden voor eerder genoemde acties. Dit kan via de website van Huizen schoon of door middel van telefoon of e-mail. Huizen schoon zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Beveiliging van de door Huizen schoon vastgelegde persoonsgegevens

Huizen schoon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Huizen schoon. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Huizen Schoon onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Huizen schoon meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Huizen Schoon onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Huizen schoon via info@huizenschoon.nl

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens ten allen tijden in te trekken .

Delen

Afvalgrijper actie tijdens het Oldtimerfestival.

Omdat niet iedereen in de gelegenheid is om bij onze kraam langs te komen, plaatsen we hier ook nog even de actie welke door Clean2day ism. Huizen Schoon is opgezet.

Vanaf zaterdag 1 september t/m zaterdag 8 september is  tegen een mooie korting (ca. 21%) de zeer robuuste afvalgrijper van Imtras aan te schaffen.  Dit doet u via de website van Clean2day en dient u gebruik te maken van de promotiecode (in te vullen tijdens het bestellen) HUIZENSCHOON2018.

€ 14.85 incl. BTW én verzending

De grijper onderscheidt zich van andere grijpers in de handel door zijn robuuste buis, het erg soepel lopend mechanisme én het grote grijpoppervlak dat iets schuin gebogen staat. Hierdoor is het ook eenvoudig om kleine voorwerpen (sigarettenpeuken) op te pakken. Daarnaast is zijn aantrekkelijke prijs (ter vergelijking: in de handel zijnde betere grijpers ( niet de “china ” grijpertjes dus) kosten al gauw € 30,- of meer) meer dan de moeite waard.

Let op: De actieprijs is slechts geldig van 1 t/m 8 september en u doet daarbij direct zaken met Clean2day en niet met Huizen Schoon!!

Delen

Professionele schoonmaakmaterialen.

Omdat we regelmatig de vraag kregen of wij ook grijpers verkopen (wij zijn echter maar een vrijwilligersvereniging) zijn  we op zoek gegaan naar een leverancier van schoonmaakmaterialen die dat wél kan.

Speciaal voor Huizen Schoon heeft Clean2day een pakket samengesteld bestaand uit een afvalgrijper én een afvalzakhouder ring, de Huizen Schoon Set. De complete set wordt via de website besteld en wordt geleverd voor totaal € 27.23 (incl. BTW én verzendkosten)

Bestellen kan door op onderstaande link te klikken.

Huizen Schoon Set

 

 

Delen