Landelijke Opschoondag en EndPlasticSoup actie op zaterdag 20 maart 2021

Zaterdag 20 maart hebben we met ruim 50 vrijwilligers van Huizen Schoon en de 4 Rotary Clubs uit Blaricum, Huizen en Naarden-Bussum zwerfafval opgeruimd. Rotary werkt wereldwijd aan de actie EndPlasticSoup, zie endplasticsoup.nl.

Het was een zonnige dag en we hebben 53 volle zakken met plastic en ander zwerfafval opgehaald. Iedereen bedankt!

Wilt u ook meedoen aan Huizen Schoon en uw eigen buurt schoonhouden, dan zorgen wij voor een grijper, hesje en handschoenen. Stuur een bericht aan info@huizenschoon.nl.

Delen

ZATERDAG 6 JUNI: 1,5 METER CLEANUP CHALLENGE

Graag nodigen Huizen Schoon en Rotary Gooimeer u uit om op zaterdag 6 juni mee te doen met de “1.5 meter Cleanup Challenge“, gewoon thuis, op straat, in het park, en in je eigen buurt om plastic en ander zwerfafval op te ruimen.

1.5 METER CLEANUP CHALLENGE!

Wereldwijd komen veel mensen in actie om alleen, in tweetallen of kleine groepjes de 1,5 meter om hun heen schoon te maken en het plastic en ander zwerfafval op te ruimen, alleen of met anderen (uiteraard wel op veilige afstand), binnen of buiten.  

Zo willen we aandacht vragen voor het enorme plasticprobleem en laten zien dat we ook in Huizen het Samen Doen, People of Action, en zo een bijdrage leveren aan de oplossing.

IEDEREEN KAN MEEDOEN!

Heb je zin om mee te doen, kom dan op zaterdagmiddag 6 juni om 13.30 uur naar Gooilandweg 248. Samen met mensen van Huizen Schoon en Rotary Gooimeer gaan we op verschillende plaatsen in Huizen aan de slag. Wij zorgen voor een grijper, een paar handschoenen, een geel hesje en een vuilniszak. Je kunt alleen, met zijn tweeën of in een klein groepje lopen. Ruim al het plastic afval op binnen jouw 1,5 meter, op straat, in de berm en in het park. Wees voorzichtig voor het verkeer en zorg dat je steeds 1,5 meter afstand van elkaar houdt. 

Maak een leuke foto/selfie en/of het verzamelde plastic, stuur de foto naar endplasticsoup@gmail.com of zet direct een bericht op je eigen social media met #EndPlasticSoup #Rotary #PeopleofAction of Instagram #EPSendplasticsoup 

Wij plaatsen zoveel mogelijk foto’s op de website en Facebook pagina’s van Huizen Schoon en Rotary Gooimeer en hopen dat we aan het eind van de actiedag veel plastic afval hebben opgeruimd en bewustwording hebben gecreëerd, ook in deze Coronatijd. Samen hebben we zo een leuke, positieve actie met een knipoog en een glimlach naar de serieuze werkelijkheid waarin we nu leven.
Heb je zin om mee te doen?

Delen

21 maart: Huizen Schoon in actie

Zaterdag 21 maart gaan we tussen 13.30 en 16 uur schoonmaken langs de Gooilandweg. Vanwege Crorona gaan we individueel prikken of met zijn 2-en op gepaste afstand van elkaar. We gaan aan de slag vanaf Gooilandweg 240-250: daar kun je tussen 13 en 13.30 uur individueel je grijper, hesje, zak en handschoenen ophalen.

Op zaterdag 21 maart komt de Landelijke Opschoondag te vervallen omdat we geen samenkomsten willen vanwege het beheersen van het Cronovirus. Maar vanwege het mooie weer, het voorkomen dat alle vogels hun nesten bouwen met plastic, en om Huizen er weer een stukje mooier uit te laten zien, kan iedereen die dat wil in Huizen wel individueel aan de slag.

Koffie mag je dit keer zelf inschenken en natuurlijk zorgen ons goede humeur en de team spirit (met foto’s via de Whatsapp groep) voor de ondersteuning. De zakken worden na 16 uur door de Gemeente en de Tomin mensen opgehaald bij de Gooilandweg ter hoogte van 248.

Zorg dat je vooraf op je mobiel de Litterati app geïnstalleerd hebt dan kan zwerfafval in beeld gebracht worden. Na afloop maken we een foto met de zakken in de vorm van een T ten behoeve van de actie van Tijmen Sissing, de Trashpacker, en ten behoeve van de wereldwijde actie van Rotary voor EndPlasticSoup, zie endplasticsoup.nl of endplasticsoup.org

Delen

Zaterdag 9 november: actie samen met Buurtpanel 1276

Grote najaarsschoonmaak

Zaterdag 9 november gaan we met Huizen Schoon en hopelijk veel buurtbewoners uit het 1276 postcodegebied (ten noorden en ten zuiden van de Gemeenlandslaan in Huizen) zwerfafval opruimen. Vanaf 10.00 uur ontvangt Buurtpanel 1276 u met koffie en iets lekkers en worden materialen uitgedeeld.
Tussen 10.30 – 12 uur gaan we er op uit , om 12.00 uur wordt u verwend met een lunch bestaande uit broodjes en fruit aangeboden door de De Gooische Fotoschool en heerlijke warme “Soep om de Hoek” waarna we tussen 13-14.30 uur verder werken aan het opschonen van de buurt .
Verzamelen en lunch bij buurhuis Meentamorfose op de Landweg 5 in Huizen, We hopen op een mooie opkomst, helpt u mee de zakken te vullen ?

Aanmelden kan via onderstaande e-mail. Geeft u aub ook even de tijd(en) door dat u wilt komen helpen en met hoeveel personen u dan wilt komen.
Alvast tot ziens op 9 november! info@huizenschoon.nl

Delen

Het is een kunst om je omgeving schoon te houden!

Zet het in de agenda: de volgende actie van Huizen Schoon is op 7 september! 

De Krachtcentrale is ons startpunt, omdat voor en naast dit cultureel centrum de Kunst- en Cultuurmarkt wordt georganiseerd. Vorig jaar was het evenement drukbezocht. Dit jaar komen er maar liefst 75 kramen en daarnaast een podium voor muziek en dans. 

Het thema van de dag: Het is een kunst om je omgeving schoon te houden!

Je kunt je inschrijven voor een of twee blokken (10.30 – 12.30 uur en/of 12.30 -14.30 uur). Tussendoor mag je aanschuiven voor een gezelllige lunch!

Details over de dag volgen. Wij hebben er zin in! Wil je meehelpen? Stuur even een berichtje naar info@huizenschoon.nl en wij nemen dan even contact me je op.

Met een kunstzinnige & frisse groet,

Jos van Wier en Marian van den Berge

Delen

Be the Change you want to see

https://www.plasticsoupfoundation.org/

Een van onze vrijwilligers, docente maatschappijleer, Marian van den Berge, heeft op school een project over zwerfafval en plastic soup met leerlingen van 4 VWO gedaan.

Een uitgebreid artikel hierover, wat zeker de moeite waard is om eens door te lezen, is terug te vinden met onderstaande link:

Delen

Nieuwe sponsor

https://www.degooischefotoschool.nl/

Vandaag is bekend geworden dat De Gooische Fotoschool een deel van de sponsoring voor haar rekening gaat nemen.

Hierdoor zijn we als Huizen Schoon dus ook bij toekomstige acties verzekerd van broodjes en/of koeken.

Namens iedereen willen we Helen Hofman hierbij bedanken voor dit fijne gebaar!

Delen

Wijzigingen Huizen Schoon

Beste lezers,

Onlangs heeft er een overleg plaatsgevonden tussen een aantal vrijwilligers om eens te kijken hoe we Huizen Schoon op een wat breder draagvlak zouden kunnen voortzetten.

Onderstaand vinden jullie het verslag van dit overleg. Mocht je zelf nog ideeën hebben of wellicht een bijdrage willen leveren in bijvoorbeeld het organiseren van een actie, laat dat dan even weten door op de Facebookpagina een reactie achter te laten.

Aanwezig: Gert-Jan Nagel (Gert-Jan1), Jos van Wier, Monica Lemmens, Marian van den Berge en Gert-Jan van Dommelen (Gert-Jan2)

Doel Huizen Schoon:

1. Bewustwording en publiciteit 2. Reduceren en voorkomen van afval in de natuur 3. Gezelligheid

ad 1.

I. Eigen Opruimacties:

We gaan komend jaar 4-5x een opruimactie organiseren waarbij de focus ligt op afval opruimen op een bepaalde locatie, en niet/minder op het aanwezig zijn op een evenement:

 • 22 juni, komende zaterdag, Havendag: Gert-Jan1 verzorgt nog de coördinatie. Er hebben zich nu 4 mensen aangemeld, en goed als iedereen nogmaals doorgeeft wanneer die aanwezig is.
 • 7 sept: Oldtimer festival: Marian en Jos doen de coördinatie en Marian is contactpersoon. Gert-Jan1 geeft dit door aan de organisatie.
 • 10 november 10.30-12.30 uur: schoonmaken omgeving Erfgooiers College (na de reünie op 9 nov): Gert-Jan2 en Monica, Gert-Jan2 is contactpersoon en neemt ook contact op met Erfgooiers College als mensen willen meehelpen.  Aansluitend een ‘gezellige’ broodjeslunch van Mnica en Gert-Jan2
 • nog te bepalen i.o.v. 1276 (Joan van Haaften), vorig jaar was de actie op 21-10. Gert-Jan2 neemt contact op met Joan.
 • 22 maart 2020: Lenteschoonmaak, contactpersonen Anne en Ellen?
 • zaterdag 4 juli 2020: Liberty day, vakantieschoonmaak, contactpersonen Leonard en Karin? Aansluitend evaluatie: hoe gaan we verder en eventueel nieuwe data prikken.

II. Aanpassen Werkwijze:

 • Gert-Jan1 neemt contact op met Noortje Voulon (na 24 juni ivm haar vakantie) voor een container/bunker die ergens geplaatst kan worden waar een actie is. Deze container heeft de prikstokken, zakken en handschoenen met een slot waarvan de coordinator de sleutel krijgt. Werkwijze afspreken voor plaatsen, sleutel en weer ophalen door de gemeente.
 • Gert-Jan1 vraagt ook om mogelijkheden voor extra publiciteit, bijv. spandoeken die dan in de week voor de Opruimactie kunnen worden opgehangen op de bekende plekken, de informatie-lichtbak (bij binnenkomen Huizen), en in de rubriek De Omrooper in het Nieuwsblad voor Huizen.
 • Ook van belang is te weten of de Tomingroep niet net in de week vooraf al schoongemaakt heeft. Gert-Jan1 vraagt hoe we dat kunnen checken.
 • Ger-Jan1 vraagt ook of er Beachvlaggen te bestellen zijn om bij drukke punten (zoals A27 op- en afritten), automobilisten te waarschuwen en tegelijkertijd reclame te maken voor Huizen Schoon.
 • Gert-Jan1 blijft vooralsnog de website Huizenschoon.nl en FB bijhouden, d.w.z. als mensen hem nieuwsberichten sturen dan plaatst hij die.
 • E-mail: info@huizenschoon.nl krijgt nu veel Spam. Gert-Jan1 onderzoekt oplossing, indien geen geschikt Spam filter via WordPress zonder kosten, dan wordt overgeschakeld naar een Gmail adres.

ad 2.

III. Ondersteunen van initiatieven van anderen

 • Rotary gaat komende 3 jaar alle evenementen in Huizen ‘plastic-vrij’ proberen te maken, dit jaar al Theaterroute en Havendagen.
 • Gert-Jan2 vraagt Rotary Huizen-Gooimeer of bij ‘zero-waste’ evenementen ook ‘reclame’ voor Huizen Schoon gemaakt kan worden.
 • Als bedrijven of buurten (bijv. in kader van Buurten met Buren van Lisette Otto van Rotary, of met Burendag) een actie willen doen, dan moeten ze via Huizen Schoon informatie kunnen vinden. Bijvoorbeeld hoe de prikstokken geleend kunnen worden bij de gemeente (de container).
 • In het kader van de ‘School Challenge’ benadert Rotary nu alle basisscholen en kunnen Trash hunt acties worden gepland als onderdeel van een educatieprogramma. Gert-Jan2 is contactpersoon.
 • De middelbare scholen komen later aan de beurt, en waar mogelijk kunnen de coördinatoren daar zelf acties plannen.
 • Via website en FB kunnen we publiciteit geven aan deze acties.
 • Volgend jaar nadenken of en hoe we (i.s.m. Rotary of anderen) aandacht kunnen besteden aan minder afval bij de Avond4Daagse (25-28 mei 2020) en bij de Triathlon (bijv. met waterbolletjes, https://www.runnersworld.com/nl/nieuws/interessant/a27305906/londen-marathon-bespaart-plastic-waterbolletjes/)

ad 3. 

Dit doen we door gezellig met elkaar te prikken en Monica en Gert-Jan zorgen voor een lunch op 10 nov.

In aanvulling op bovenstaande nog het WhatsApp voorstel van Karin:

Huizen Schoon Flits: Dat houdt in dat je op een door jouw gekozen moment in een door gekozen straat/wijk vuil verzameld zo lang je daar zin in hebt. Een foto met melding in de groep zorgt dat  mensen actief zijn. Ik heb vanochtend een deel van dr Gemeenlandslaan gedaan.

Leuk plan! En als je een half uur of uur voor dat je  gaat prikken dat hier meldt komt er misschien iemand mee helpen!

Nog beter: dag van tevoren vragen of er iemand mee wil: trash daten heet dat, gewoon gezellig hè Monica! Zie trashless.earth voor nog veel meer ideeën! 

Delen

Albert Heijn stopt als sponsor

Einde sponsoring

Zojuist hebben wij het bericht ontvangen dat Albert Heijn Oostermeent niet langer als sponsor zal optreden voor onze acties. Onderstaand het antwoord van de ass. supermarktmanager:

“Helaas is ons sponsorbudget dit jaar niet meer zo hoog als dat het was. Daarom moeten wij keuzes maken waar wij wel en niet aan mee doen. Helaas kunnen wij voor jullie niets betekenen omdat er andere keuzes gemaakt zijn. Succes verder,”

Delen

Plus van den Hoven sponsort Huizen Schoon op Harleydag

PLUS van den Hoven – Huizen

Tijdens de Harleydag op 11 mei worden de vrijwilligers van Huizen Schoon voorzien van de broodjes, beleg, koffie en thee door supermarkt Plus van den Hoven uit de Oostermeent. Hierdoor worden wij weer in staat gesteld om vol energie onze boodschap uit te dragen en het evenemententerrein zwerfafvalvrij te houden.

Daarnaast zullen ook de bezoekers door de super niet vergeten worden.

Delen