Eten bij de Haven van Huizen

Zoals jullie ongetwijfeld inmiddels weten is de Haven van Huizen één van onze sponsors. Zij dragen de activiteiten een warm hart toe en zorgen met enige regelmaat voor de broodnodige ondersteuning tijdens acties.

Afgelopen zaterdag heeft Desirée, na de toespraak van Marlous Verbeek, ook even het woord genomen. Hierbij vertelde zij dat zij er erg veel waarde aan hecht om in een schone omgeving te leven en dat de Haven van Huizen mede daarom ook sponsor is van Huizen Schoon.

Om dit nog extra kracht bij te zetten, én om de vrijwilligers van Huizen Schoon te bedanken voor hun belangeloze inzet stelt zij na iedere grote schoonmaakactie 4 diners ter beschikking aan de vrijwilligers. Hoe gaaf is dit?

Misschien overbodig te noemen, maar dit aanbod geldt alleen voor de grote acties en niet voor de “tussendoortjes”. De selectie van eters wordt ook gemaakt op basis van actieve deelnames.

Delen

Grote Huizen Schoonmaak

We zijn er helemaal klaar voor. Alle voorbereidingen zijn klaar.

Dit keer gaan we getooid in supergave Huizen Schoon hesjes goed herkenbaar de weg op. Als dank zijn hierop ook De Haven van Huizen en de Gemeente Huizen als sponsor vernoemd.

Om 12.30 uur gaan we van start met een toespraak van de verantwoordelijke wethouder Marlous Verbeek. Vervolgens delen we de groep in stukken die elk hun eigen deel gaan opruimen. Volgens de laatste opgave via de website hebben zich 15 mensen aangemeld om te komen helpen. Wellicht zullen er nog een paar aansluiten maar dat zien we dan gauw genoeg. Hoe meer zielen hoe minder zwerfafval.

Om uiterlijk 16.00 verzamelen we het opgeraapte vuil wat vervolgens door de Gemeente wordt opgehaald.

Het visitekaartje van Huizen gaat in elk geval schoon de herfst in. Nu maar hopen dat de herfst ook “schoon” (Vlaamse uitdrukking) blijft.

Delen

Privacybeleid

Privacybeleid van Huizen Schoon

Ons website-adres is: http://www.huizenschoon.nl.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Persoonsgegevens die worden verwerkt door Huizen Schoon zijn:

Algemene persoonsgegevens:

  • Achternaam
  • Voornamen
  • Telefoonnummer
  • e-mailadres

Verwerkingsgrond

Huizen Schoon verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

  • de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
  • de verwerking noodzakelijk is voor de planning van de actie welke georganiseerd wordt door Huizen Schoon

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doelen:

  • telefonisch contact, e-mailcontact t.b.v. de geplande actie waarvoor men zich heeft aangemeld

Delen van persoonsgegevens met derden

Huizen Schoon verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Huizen Schoon zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. De gegevens worden binnen 72 uur na beëindiging van de actie uit de website database verwijderd.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens om hiermee persoonlijk benaderd te worden voor eerder genoemde acties. Dit kan via de website van Huizen schoon of door middel van telefoon of e-mail. Huizen schoon zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Beveiliging van de door Huizen schoon vastgelegde persoonsgegevens

Huizen schoon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Huizen schoon. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Huizen Schoon onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Huizen schoon meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Huizen Schoon onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Huizen schoon via info@huizenschoon.nl

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens ten allen tijden in te trekken .

Delen